Gedichten

Dicht in de Buurt

In het voorjaar van 2020 werd een oproep gedaan om samen met de buurt een gedichtenbundel te gaan maken. Het betrof de omsloten Bomenwijk in Alkmaar, officieel Cranenbroek. Een aantal buurtbewoners reageerde meteen enthousiast en ging aan de slag. Er werden contacten gelegd, ideeën uitgewisseld en voorstellen gedaan. Deze bundel is het resultaat van een groep betrokken dichters uit de wijk. Dick Troost, Frits Kaijer, Jaap van Kesteren, Marga de Moor, Piet Koster, Rob Komen, Sanneke Kwadijk, Willem Jong en Zier Versluys.

Deze uitgave kwam mede tot stand samen met Joris Brussel, stadsdichter van Alkmaar. Theo Olthuis, dichter, schrijver liedteksten o.a. voor Herman van Veen en Stef Bos. Margreet Schouwenaar, dichter, voormalig stadsdichter Alkmaar, oprichter Alkmaars Dichtersgilde. Wim van Bokhorst, educatief ontwerper, keetmeester, theatermaker. Rob Komen, kunstenaar, initiatiefnemer en projectleider van Dicht in de Buurt. De gedichtenbundel is nu te koop.

www.jorisbrussel.nl
www.theo-olthuis.nl
www.margreetschouwenaar.nl
www.wimvanbokhorst.nl
www.robkomen.nl

De Gemeente Alkmaar heeft het project gesubsidieerd.

0 comments on “Dicht in de Buurt

Leave Comment