Dichter Bij Alkmaar Poëzie op Scholen

Lees hier alles over ons scholenaanbod

Download gratis poëzielessen

Zowel voor het basisonderwijs als voor het voortgezet onderwijs is er een bundel met lestips ontwikkeld. De lestips zijn geschreven door educatie experts van de Bibliotheek Kennemerwaard en omvatten een veelheid aan werkvormen bij gedichten van o.a. de Alkmaarse Dichter Hans Tentije. De lestips zijn gratis te downloaden via de onderstaande link.

Download hier de gratis lestips!

Spelen met woord en beeld

Op dit moment ontwikkelt Dichter Bij Alkmaar een lessenserie ‘Vormspraak’ waarin woord en (audiovisueel)beeld gecombineerd worden. Leerlingen leren over vormspraak en maken audiovisueel beeld bij bestaande gedichten van Alkmaarde dichters, waaronder Tentije, en maken nieuw poëziemateriaal op basis van zijn werkwijze. Houd deze pagina in de gaten voor alle updates. Lees meer over het project

Keten met Taal

Een programma rond lezen en schrijven voor basisscholen.
DICHTERS KUNNEN MOOI DENKEN, dat zei Dilana (6 jaar) na een eerste les. Een mooier compliment hadden we niet kunnen bedenken.

Keten met taal, bedacht door Katelijne Brouwer(dichter) en Margreet Schouwenaar (dichter en kinderboekenschrijfster), is een programma rond lezen en schrijven voor alle basisscholen die hun leerlingen zeker na de Coronatijd willen helpen betere lezers en schrijvers te worden. In dit programma dragen zij hun liefde voor taal, creativiteit en taalplezier over op leerlingen.

Keten met taal  met helpt kinderen taalvaardig te worden en laat ze ervaren wat leesplezier is.
Het driedaags programma brengt kinderen in aanraking met de rijkdom van taal, de uitdaging om anders te denken, vergroot hun literair inzicht en woordenschat.
De losse les daagt kinderen uit om te spelen met taal waardoor ze op een andere manier leren kijken en formuleren. Katelijne en Margreet zetten creativiteit en literatuur in om het taalonderwijs leuker, slimmer en beter te maken zodat kinderen leren vertrouwen op hun taalgevoel. Het programma helpt kinderen op weg om taalsterk te worden zodat ze volwaardig aan onze samenleving kunnen deelnemen.

Katelijne en Margreet zijn ervan overtuigd dat creatief schrijven, luisteren naar verhalen en gedichten, leren vertrouwen op je inzicht en creativiteit, kinderen helpen om zich in elk opzicht te ontplooien.

Het aanbod kent verschillende mogelijkheden:

1. Een losse les van 50 minuten tot een uur voor groep 3 tot en met 7

Een losse les van 50 minuten tot een uur waarin kinderen aan de hand van een scala aan gedichten kennis maken met poëzie en uitgedaagd worden om zelf te spelen met taal. Het resultaat is altijd verrassend en vaak een opstap tot speelser omgaan met taal en woorden.

2. Drie lessen van 50 minuten tot een uur voor groep 4 tot en met 7

Les 1: Zinnen verzin zin; aan de hand van schrijfopdrachten, luisteropdrachten en spelopdrachten maken kinderen kennis met poëzie en vergroten zij hun woordenschat en leesmotivatie. Tijdens de les maken de kinderen een poëzieposter vol invallen die zij later kunnen uitwerken.

Les 2: Van kop tot staart; in deze les gebruiken de kinderen hun invallen die zij genoteerd hebben op de poëzieposter om een gedicht te schrijven. Allerlei vragen komen aan bod: hoe kom je aan inspiratie, hoe kun je luisteren naar de klank van je gedicht, hoe maak je een gedicht spannend, geloofwaardig of ontroerend?

Les 3: Van staart tot stapel; in de laatste les wordt van de gemaakte gedichten een boekje gemaakt zodat ieder kind een eigen bundel mee naar huis kan nemen. Opnieuw passeren allerlei vragen de revue. Van welke boeken houd je en hoe vind je mooie boeken? Tot slot laten de leerlingen hun bundel zien en lezen ze aan elkaar en eventueel hun ouders het mooiste gedicht voor.

3. Er komt een schrijver in de klas, vier lessen van een uur per week gedurende een maand.

Een maand lang komt er elke week een schrijver in de klas om een uur voor te lezen en samen met de kinderen te werken aan een eigen verhaal zodat kinderen betere lezers en schrijvers worden, maar bovenal krijgen ze liefde voor taal en inzicht in de kracht van verhalen. De taalvaardigheid neemt toe en op een speelse manier komen kinderen in aanraking met de rijkdom van taal en literatuur waardoor ze leren vertrouwen op eigen talent en creativiteit en uitgedaagd worden hun woordenschat te verrijken.

Voor kosten en informatie:
Margreet Schouwenaar
m.schouwenaar01@me.com
Tel: 0725332418

Bedenk als later ooit je stem over deze trieste vlakte waait wat je hoort is niets dan het gekras van mijn bevroren pen nee, nooit meer hoeven schrijven steeds geduldiger het papier – Hans Tentije (1944) 

Horen we ons te gedragen  of we hier ook maar passanten zijn en niet meer op onszelf lijken in plaats daarvan zijn we stadse eiken voorhene forensen, echte mensen die iets missen dat… we vroeger Alkmaar noemden, onze stad. – Joris Brussel (1987). 

De wijzers geven een andere tijd aan en het kompas  richt zijn naald op waar de oorsprong ligt en ooit het heimwee begon, te midden van schoonhei en teloorgang en de zich hees schreeuwend pauwen in de Beekzanglaan, wind van zee die zich losmaakt uit zijn windroos en de kastanjes bij Westerhout, de oude iepen langs de Breestraat en de dennen van het Gaasterbos doet ruisen en zo alsnog zijn boodschappen doorgeeft – Hans Tentije (1944)